arrow1 Pagină principală arrow1 Studenți arrow1 BlackBoard prin Platforma MEDIAEC  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
BlackBoard Academic Suite - aplicație oferită prin intermediul Platformei MEDIAEC

Descoperiți avantajele unei platforme interdisciplinare pentru educație și cercetare!

Implementarea tehnologiilor educaționale bazate pe Internet, generic numite e-learning, constituie o componentă principală în pregătirea studenților la forma de învățământ la distanță (ID). Astfel, programele destinate studenților pot deveni rapid accesibile iar comunicarea între tutore și student este mult îmbunătățită.

Departamentul ID al universității noastre dispune de o asemenea tehnologie prin Platforma Educațională MEDIAEC (Mijloace Eficiente de Dezvoltare-Inovare a Educației și Cercetării Interdisciplinare în Formare, Comunicare și Servicii) și această tehnologie se bazează pe aplicația BlackBoard Academic Suite. Având ca scop realizarea unui învățământ la distanță performant, această aplicație oferă suportul necesar managementului de conținut educațional la nivelul universității și are multiple funcționalități printre care:

 • accesul simultan al unui mare număr de utilizatori, aproximativ 30.000;
 • organizarea materialului de curs pe Internet de către profesorii titulari;
 • introducerea tematicilor pentru seminarizarea cursanților înscriși, definirea unor reguli după care orice fel de componentă a unui curs (item, test, temă etc.) devine accesibilă numai studenților care au îndeplinit o anumită obligație (ca de exemplu: au obținut calificativul necesar promovării unui test, s-au încadrat în timpul impus de profesor pentru rezolvarea unui test, au parcurs un anumit capitol din curs etc.);
 • examinarea la distanță a cursanților (de exemplu: răspunsul la teste formulate prin întrebări de tip grilă este evaluat automat).

Explicații pentru conectarea studenților la aplicația Blackboard

Facultatea noastră folosește aplicația BlackBoard Academic Suite și, prin urmare, invităm studenții de la forma de învățământ la distanță (ID), să o acceseze la adresa:

http://bb.mediaec.uaic.ro/

Utilizatorii se vor loga apăsând butonul "User Login". Atenție: La acționarea butonului "Login" poate sa apară o eroare "There is a problem with this website's security certificate."  Soluție: Internet Explorer "Continue to this website (not recommended)" sau Mozilla Firefox "Accept this certificate permanently" sau "Accept this certificate temporarely for this session" or "Add exception".

În această fereastră, studenții trebuie să completeze datele de acces:

 • Username: psih.specializarea.numele.prenumele
 • Password: nnppxxxx
în care: psih = codificarea facultății
  specializarea = codificarea specializarii din cadrul facultății, astfel: psih (pentru specializarea "Psihologie") și pipp (pentru specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar")
  numele = numele de familie al studentului, din certificatul de naștere (fără diacritice)
  prenumele = primul prenume al studentului (fără diacritice)
  nn = primele 2 litere din numele
  pp = primele 2 litere din prenumele
  xxxx = ultimile 4 cifre din CNP-ul studentului
Exemplu: Pentru studenta Anghel T.R. Lenuța de la specializarea "Psihologie", care are CNP-ul 2901009789982:
  Username: psih.psih.anghel.lenuta
  Password: anle9982
Exemplu: Pentru studenta Dănilă V. Ștefana-Gabriela căs. Vasilache de la specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar", care are CNP-ul 2760812441234:
  Username: psih.pipp.danila.stefana
  Password: dast1234

În continuare, vor apare cursurile la care studentul este înscris. Accesând un curs, se pot vizualiza anunțurile în legătură cu acel curs (Announcements), documentele cursului (Course Documents) pentru început în format pdf, urmând ca ulterior fiecare cadru didactic titular să îndrume studenții înscriși la cursul respectiv pentru dezvoltarea altor facilități.

Pentru probleme legate de logare și de administrare vă rugăm să va adresați administratorului BlackBoard la nivel de facultate, Ovidiu STOFOR, în sala D207 (Sala de Internet), telefon 0232-201298, e-mail ovidiu.stofor@uaic.ro.

Alte informații:

Anunţuri

 • NOU!Au fost realizate înrolările și la disciplinele restante, enumerate mai jos. (afișat 31.10.2017)
 • Conturile studenților pentru anul universitar 2017-2018.
 • Înrolările la cursurile semestrului I au fost realizate, cu următoarele excepții, ce vor fi rezolvate în viitorul apropiat:

Psihologie:

Anul 1: Statistică
Anul 3: Consiliere și orientare în carieră

PIPP:

Anul 2: Psihopedagogia jocului, Didactica activităților matematice pentru învățămânul preșcolar
Anul 3: Didactica limbii și literaturii române pentru învățământul primar

 • Pentru cazul în care un student are restanţe din anii trecuţi şi doreşte să aibă acces la acele cursuri în aplicaţia Blackboard, s-a hotărât următoarea procedură: studentul trimite e-mail pe adresa administratorului aplicaţiei ovidiu.stofor@uaic.ro la începutul semestrului I sau II şi specifică cursurile din anii trecuţi la care doreşte înrolarea în acel semestru. Condiţia esenţială este achitarea la zi a taxei de şcolarizare, inclusiv prima tranşă din semestrul respectiv (se face verificarea în esims) şi dacă acesta este îndeplinită, atunci se realizează înrolarea.

 

Actualizat: 26 octombrie 2017

© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației