arrow1 Acasă arrow1 D.P.P.D. arrow1 Cursuri de profesionalizare didactică generală  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
Str. Toma Cozma Nr. 3, tel: (40)-232-201290; tel/fax: (40)-232-216324

MODUL POSTUNIVERSITAR 2017-2018

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2017 – 2018, în regim postuniversitar cursuri de profesionalizare didactică generală, organizate în conformitate cu O.M. 3850/2.05.2017, pentru absolvenții de învățământ superior, cu diplomă de licență, care nu au urmat aceste cursuri în timpul facultății.

Conform legislației în vigoare cursurile se desfășoară pe 2 nivele: Nivelul I (inițial) și Nivelul II (aprofundare).

Nivelul 1 postuniversitar:

 • înscrierile se fac în intervalul 2 octombrie - 20 octombrie 2017, între orele 8 30 – 12 30,
 • taxa totală corespunzătoare cursului este de 1750 lei.

Participarea la aceste cursuri este condiționată de înscrierea pe baza unui dosar ce trebuie să cuprindă:

 • diploma de licență sau adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2017) - în original și copie,
 • supliment la diplomă / foia matricolă - în original și copie,
 • adeverință cu disciplinele corespunzătoare modulului pedagogic (în cazul în care o parte dintre acestea au fost parcurse în timpul anilor de licență) - în original,
 • taxa de 750 lei (parte din taxa de școlarizare) achitată la casieria Facultății de Psihologie și Științe ale Educației,
 • adeverință medicală care atestă faptul că candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie,
 • cartea de identitate - în original și copie,
 • certificatul de naștere și de căsătorie (în cazul schimbării numelui)  - în original și copie,
 • dosar plic.

ANUNȚ

Persoanele înscrise la cursurile de Nivelul I postuniversitar trebuie să achite integral taxa de școlarizare până pe data de 20.01.2018.

 • Taxa se plătește la casieria Facultății de Psihologie și Științe ale Educației situată în corpul D,
  programul casieriei este de luni-vineri de la 8:30–12:00.
 • Chitanța sau o copie a acesteia trebuie adusă la secretariatul D.P.P.D.

Completare contracte de școlarizare

Toți cursanții înscriși la Nivelul I postuniversitar sunt obligați să completeze contractele de școlarizare până pe data de 17 decembrie 2017.
Contractele:

 • se descarcă de pe site, dând clic aici .
 • se completează în dublu exemplar, pe numele din certificatul de naștere apoi se trece numele nou (ex: Ionescu Maria căs. Popescu); pe pagina 3 se trece data din ziua in care a fost completat contractul.

După completare ele trebuie trimise în format fizic la secretariatul D.P.P.D.
Contractele pot fi trimise prin poștă, pe adresa D.P.P.D. (Iași, str. Toma Cozma nr. 3) sau pot fi predate pe datele:

 • 9 decembrie 2017, la seminarul de Pedagogie I (conf.dr. R Ghiațău ),
 • 10 decembrie 2017, la seminarul de Psihologia educației (lect. dr. Marian Andrei),
 • 16 decembrie 2017 la cursul de Managementul clasei de elevi (lect. dr. Labăr Adrian)


Pentru aflarea situației școlare și a situației financiare, vă rugăm să accesați linkul.

Programarea examenelor pentru modulul postuniversitar de pregătire psihopedagogică generală, Nivelul I, seria 2017-2018 |
        actualizat 14.02.2018

Tematica pentru disciplina didactica specialității - Lect. dr. Bogdan Neculau | afișat: 14.02.2018
Tematica pentru disciplina didactica specialității - Lect. dr. Costică Nițucă | afișat: 14.02.2018
Tematica pentru disciplina didactica specialității - Prof. Dr. Dorina Sălăvăstru | afișat: 07.02.2018
ORAR Nivelul I postuniversitar, 2017-2018 | actualizat 05.02.2018
Repartizarea pentru cursuri, nivelul I - seria 2017 -2018 | actualizat: 05.02.2018
Colocviul de practică pedagogică și evaluare finală a Modulului psihopedagogic - Nivelul I 2017-2018 | adăugat: 13.12.2017

 Tematica pentru disciplina Psihologia educației | afișat: 10.11.2017

Nivelul II postuniversitar
Participarea la aceste cursuri este condiționată de înscrierea pe baza unui dosar ce trebuie să cuprindă:

 • diploma de licență însoțită de foia matricolă / supliment la diplomă - în original și copie,
 • certificatul însoțit de foaia matricolă care atestă absolvirea cursurilor corespunzătoare Nivelului I - în original și copie,
 • diploma de master, în domeniul de licență, însoțită de foaia matricolă / supliment la diplomă pentru absolvenții ciclului I studii de licență  - în original și copie,
 • adeverința de absolvire a studiilor universitare de  masterat în domeniul de licență pentru absolvenții ciclului I studii de licență promoția 2017 - în original și copie,
 • adeverință medicală care atestă faptul că candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie,
 • cartea de identitate - în original și copie,
 • certificatul de naștere și de căsătorie (în cazul schimbării numelui) - în original și copie,
 • dosar plic.

 

Actualizat: 14 februarie 2018
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației