arrow1 Acasă arrow1 D.P.P.D. arrow1 Cursuri de profesionalizare didactică generală  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
Str. Toma Cozma Nr. 3, tel: (40)-232-201290; tel/fax: (40)-232-216324

MODUL POSTUNIVERSITAR 2016-2017

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează în anul universitar 2016-2017, în regim postuniversitar, cursuri de profesionalizare didactică generală, organizate în conformitate cu O.M. 5745/13.09.2012, pentru absolvenții de învățământ superior, cu diplomă de licență, care nu au urmat aceste cursuri în timpul facultății.

Conform legislației în vigoare, cursurile se desfășoară pe 2 nivele: Nivelul I (inițial) și Nivelul II (de aprofundare).

 • Nivelul I
 • Nivelul 2

Nivelul I acordă dreptul de predare în învățământul preuniversitar obligatoriu, în condițiile acumulării a unui minim de 30 de credite transferabile în programul de studii psihopedagogice.

Înscrierile la cursurile corespunzătoare Nivelului I postuniversitar se fac în intervalul 5 octombrie - 28 octombrie 2016, între orele 8:30–12:30 (interval în care funcționează casieria, astfel încât să poată fi achitată taxa de școlarizare). Taxa totală corespunzătoare cursurilor Nivelului I postuniversitar este de 1700 lei.

Participarea la cursurile corespunzătoare Nivelului I este condiționată de înscrierea pe baza unui dosar ce trebuie să cuprindă:

 • copie legalizată la notariat a diplomei de licență precum și a foi matricole (suplimentului la diplomă) ce însoțește diploma; absolvenții cu licență în sesiunea iulie 2016 vor legaliza copia adeverinței;  
 • adeverință cu disciplinele corespunzătoare modulului pedagogic (în cazul în care o parte dintre acestea au fost parcurse în timpul anilor de studii de licență); echivalarea se poate face cu condiția identității denumirii cursului și a numărului de ore și presupune o plată, de către cursanți, în valoare de 10% din tariful corespunzător acelui curs, conform cu devizul de calcul din acest an;
 • taxa de 700 lei (parte din taxa de școlarizare) achitată la casieria Facultății de Psihologie și Științe ale Educației;
 • copie după cartea de identitate;
 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 • dosar plic.
Documente utile și anunțuri pentru cursanții Nivelului I:

Nivelul II acordă dreptul de predare în învățământul liceal, postliceal și universitar, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • acumularea unui minim de 60 de credite în programul de studii psihopedagogice;
 • absolvirea unui master în domeniul de licență.

Pentru înscriere cursanții trebuie să depună un dosar plic care să cuprindă:

 • diploma de licență însoțită de foia matricolă sau adeverința de licență (numai pentru absolvenții promoției 2016) - în original și fotocopie,
 • certificatul însoțit de foaia matricolă care atestă absolvirea cursurilor corespunzătoare Nivelului I sau adeverința de absolvire (numai pentru absolvenții promoției 2016) - în original și fotocopie,
 • absolvenții Ciclului I - studii universitare de licență trebuie să depună și diploma însoțită de foaia matricolă sau adeverința de absolvire (numai pentru absolvenții promoției 2016) a masterului în domeniul de licență - în original și fotocopie,
 • copie certificat naștere,
 • copie carte de identitate,
 • copie certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui).

Cursanții care au finalizat în acest an, în cadrul D.P.P.D., cursurile postuniversitare corespunzătoare Nivelului I nu trebuie să mai depună un alt dosar de înscriere, ci doar să completeze fișa de înscriere și contractul corespunzător Nivelului II.
Dacă aceștia sunt absolvenți ai Ciclului I de studii universitare de licență trebuie să depună la dosarul deja existent diploma însoțită de foaia matricolă care atestă finalizarea masterului în domeniul de licență - în original și fotocopie. Absolvenții de master promoția 2016 depun la dosar adeverința de absolvire a masterului în domeniul de licență - în original și fotocopie.

Taxa de școlarizare corespunzătoare Nivelului II este de 1200 lei.
La înscriere, cursanții trebuie să achite 600 lei, restul urmând să fie achitat până la sesiunea de examene. Programul casieriei (pentru achitarea primei părți din taxă) este de la 8:30-12.

Înscrierile se vor desfășura de luni până vineri, în intervalul 24 - 28 aprilie, 2 - 5 mai 2017.

Documente utile și anunțuri pentru cursanții Nivelului II:

Colocviul de evaluare finală a Modulului psihopedagogic – Nivelul II
(afișat 26.06.2017)

Evaluarea finală va consta într-un Colocviu. Întrebările comisiei vor viza fundamentarea psihologică, pedagogică și metodică a materialelor conținute în portofoliul de practică pedagogică.

Portofoliul de practică pedagogică va conține:

 • un proiect de lecție/seminar, la disciplina de specialitate, pentru nivelul învățământului liceal/universitar;
 • ilustrarea utilizării, în cadrul unor secvențe de lecție, a două metode didactice, interactive,
 • un test docimologic (de evaluare) la final de capitol sau semestru care va conține tipuri diferite de itemi.

Evaluarea portofoliilor se va desfășura pe data de 30 iunie 2017, la ora 9 la sediul D.P.P.D.


Ridicare adeverințe
(afișat 26.06.2017)

Absolvenții cursurilor de Nivelul II postuniversitar, seria 2016-2017, își pot ridica adeverințele de finalizare a acestor cursuri personal pe baza actului de identitate.


 

Actualizat: 3 iulie 2017
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației