arrow1 Acasăarrow1 D.P.P.D. arrow1 Cursuri Nivel II (Master)  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
Str. Toma Cozma Nr. 3, tel: (40)-232-201290; tel/fax: (40)-232-216324

MODUL NIVEL II MASTER 2016-2017

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2016–2017, cursuri de Nivelul II (aprofundare), care se adresează absolvenților cu studii universitare de licență (3 ani) înscriși la master (în domeniul de licență) în cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Nivelul II acordă dreptul de predare în învățământul liceal, postliceal și universitar, în condițiile:
- acumulării unui minim de 60 de credite în programul de studii psihopedagogice,
- absolvirii unui master în domeniul de licență.

Înscrierile pentru studenții din anul I de studiu (master) se vor desfășura în intervalul 5-21 octombrie 2016. Pentru înscriere aceștia trebuie să depună un dosar care să cuprindă:

 • copie după diploma de licență precum și după foaia matricolă (suplimentul la diplomă) ce însoțește diploma sau copie după adeverința de licență pentru absolvenții cu licență în sesiunea iulie 2016; pe aceste copii facultatea care deține originalele va face mențiunea că actele în original se găsesc în dosarele de master și va aplica ștampila facultății;
 • copie legalizată la notariat a certificatului și a foii matricole corespunzătoare cursurilor modulului pedagogic de Nivelul I; absolvenții cu licență în sesiunea iulie 2016 vor legaliza la notariat copia adeverinței;
 • adeverință de înscriere în anul I de master;
 • copie certificat de naștere;
 • copie carte de identitate;
 • copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui).

Taxa corespunzătoare cursurilor pentru anul I de studii este 750 lei, iar studenții trebuie să achite 400 lei la înscriere.

Studenții din anul II, care au finalizat anul I de studii din cadrul Nivelului II în anul universitar 2015-2016, trebuie să completeze, în intervalul 5-21 octombrie 2016, doar fișa de înscriere anuală. Taxa corespunzătoare cursurilor pentru anul II de studii este de 650 lei, iar studenții trebuie să achite 350 lei la completarea fișei.

Documente utile și anunțuri pentru cursanți
 • Colocviul de evaluare finală, pentru studenții care in anul universitar 2016-2017 au avut  stagii  Erasmus+, se va desfășura pe data de 5 septembrie 2017 ora 9:30 la sediul DPPD.
  Cursurile de Nivel II aprofundare se încheie cu un Colocviu de Evaluare Finală. La acesta se vor prezenta, în mod obligatoriu, studenții din anul II care au promovat toate disciplinele corespunzătoare acestui nivel și au achitat integral taxa de școlarizare.
  Evaluarea finală se va face pe baza analizei unui Portofoliu prezentat individual, de fiecare student.
  Portofoliul de evaluare finală va cuprinde următoarele documente:
  1. Proiectul de lecție simulată la disciplina Practică Pedagogică,
  2. Un proiect didactic pe o temă la alegere din programa de liceu,
  3. Un proiect de activități extracurriculare,
  4. Un test docimologic sumativ la sfârșit de capitol sau de semestru,
  Alte materiale elaborate, pentru disciplinele din cadrul Nivelului II, pe parcursul celor doi ani de master (opțional).
  (adăugat 01.09.2017).
 • Absolvenții cursurilor de Nivel II master, seria 2015-2017, își pot ridica adeverințele de finalizare a acestor cursuri personal, pe baza actului de identitate și a unei copii după adeverința de disertație. (afișat 04.07.2017)

Arhivă anunțuri și documente
Actualizat: 4 iulie 2017
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației