arrow1 Acasăarrow1 D.P.P.D. arrow1 Cursuri Nivel II (Master)  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
Str. Toma Cozma Nr. 3, tel: (40)-232-201290; tel/fax: (40)-232-216324

MODUL NIVEL II MASTER 2017-2018

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic organizează, în anul universitar 2017 – 2018,
cursuri de Nivelul II (aprofundare), care se adresează absolvenților cu studii universitare de licență (3 ani) înscriși la studii de masterat (în domeniul de licență) în cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

Nivelul II acordă dreptul de predare în învățământul liceal, postliceal și universitar, în condițiile:

 • acumulării unui minim de 60 de credite în programul de studii psihopedagogice,
 • absolvirii unui masterat în domeniul de licență.

Înscrierile, pentru studenții din anul I de studiu, se vor desfășura în intervalul 2 - 20 octombrie 2017. Pentru înscriere aceștia trebuie să depună un dosar care să cuprindă:

 • copie după diploma de licență sau după adeverință de licență (pentru absolvenții promoției 2017). Pe aceasta se va menționa că actul în original se găsește în dosarul de master și se va aplica ștampila facultății,
 • copie după foaia matricolă / situația școlară, pe aceasta se va face mențiunea ca actul în original se găsește în dosarul de master și se va aplica ștampila facultății,
 • certificatul și foaia matricolă corespunzătoare cursurilor modulului pedagogic de Nivelul I (absolvenții cu licență în sesiunea august 2017 vor aduce adeverința) – original și copie,
 • adeverință de student care atestă înscrierea în anul I de master,
 • certificat naștere, certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui) – original și copie,
 • carte/buletin de identitate – original și copie.

Studenții din anul II, care au finalizat anul I de studii din cadrul Nivelului II,  în anul universitar 2016-2017, trebuie să completeze, în intervalul 2 - 20 octombrie 2017, doar fișa de înscriere anuală.
Taxa corespunzătoare cursurilor, pentru  anul II de studii, este de 600 lei. Studenții trebuie să achite prima rată din taxă (300 lei) la completarea fișei de înscriere.

 

Documente utile

 

Actualizat: 20 decembrie 2017
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației