arrow1 Pagină principală arrow1 Cercetare arrow1 Colective de cercetare  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Colective de cercetare și laboratoare ale facultății
1. LABORATORUL "PSIHOLOGIA CÂMPULUI SOCIAL"

Web: http://www.psih.uaic.ro/splab/index.htm
Str. Toma Cozma, nr. 3, Iasi; corp D, sala D 209, parter, tel. 0232-201292, director: Adrian Neculau

În cadrul LPCS funcționează patru colective:

 • Psihologie socială teoretică și aplicată – orientat spre cercetarea fundamentala in domeniul psihologiei sociale; Șef colectiv: Ștefan Boncu
 • Metodologie în psihologia sociala – orientat spre dezvoltarea metodologiei experimentale și etica cercetării; Șef colectiv: Corneliu Havârneanu
 • Psihologie sociala clinica – studiază fundamentele sociale ale maladiilor mentale si ale psihoterapiei; Șef colectiv: Ion Dafinoiu
 • Psihologia sociala interculturala – dezvolta cercetări de etnopsihologie romaneasca si relații interetnice; Șef colectiv: Luminița Iacob
2. BAZA DE CERCETARE CU UTILIZATORI MULTIPLI (B.C.U.M.). STAȚII DE CERCETARE IN DOMENIUL PSIHOLOGIEI EXPERIMENTALE APLICATE

Web: http://www.psih.uaic.ro/~bcum
Str. Toma Cozma, nr. 3, Iasi; corp D al Univ. "Al. I. Cuza" Iasi, director: Adrian Neculau, director executiv: Corneliu Havârneanu

În cadrul BCUM funcționează trei laboratoare:

 • Laboratorul de psihologiei experimentală și psihodiagnostic, Șef laborator: Corneliu Havârneanu
 • Laboratorul de psihoterapie, Șef laborator: Ion Dafinoiu
 • Laboratorul de psihologie socială și dinamica grupului, Șef laborator: Ștefan Boncu

Obiective de cercetare ale BCUM: realizarea unei structuri performante si a unui cadru managerial care să permită dezvoltarea cercetărilor în domeniul psihologiei experimentale aplicate; dezvoltarea de cercetări aplicative de către colective mixte: cadre didactice, cercetători, studenți din anii terminali, la doctorat și masterat.

3. LABORATOR DE EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ

Str. Toma Cozma, nr. 3, Iasi; corp D, sala D 302, Șef colectiv: Teodor Cozma

Finalități:

 • inițierea unor programe de cercetare în domeniul educației interculturale – cu grupe mixte de cercetare (cadre didactice, cercetători si studenți ai modulului de studii aprofundate) derulate în unități de învățământ ieșene, experimentând strategii sau modele curriculare de educație interculturala;
 • perfectarea cadrului logistic pentru asigurarea formulelor de visiting-professors, burselor doctorale si de studii aprofundate; a colaborărilor pentru realizarea unor studii comparative, precum si pentru editarea unor lucrări de referința, a unor materiale didactice suport in domeniu.
4. LABORATOR DE POLITICI EDUCAȚIONALE

Str. Toma Cozma, nr. 3, Iasi; corp D, sala D 213 A, Șef colectiv: Carmen Crețu

Finalități:

 • Dezvoltarea cercetării științifice universitare, fundamentală și aplicativă, în domeniul politicilor educaționale internaționale și în contextul actual românesc;
 • Dezvoltarea de noi cursuri postuniversitare, la standardele impuse de internaționalizarea studiilor;
 • Elaborarea unor strategii democratice și operaționale de politici educaționale de valorificare în țară, în context guvernamental și comunitar a capitalului de excelență; deschiderea universității către nevoile reale ale pieței muncii, ale comunității și ale fiecărui individ prin implicarea directă în programe de schimbare (reformare, inovare, ameliorare);
 • Inițierea și dezvoltarea unor programe de pregătire continuă a diferitelor categorii de specialiști și în special a cadrelor didactice, în diferite aspecte ale politicilor educației;
 • Experimentarea și aplicarea unor strategii moderne și adaptate la câmpul școlar și universitar românesc de consiliere în domeniul proiectării politicilor educaționale instituționale
5. LABORATOR DE EDUCAȚIE INTEGRATĂ

Str. Toma Cozma, nr. 3, Iasi; corp D, sala D 213 B, Șef colectiv: Teodor Cozma

Finalități:

 • dezvoltarea bazei de cercetare pe problematici legate de educația persoanelor cu CES, direcție ce va fi continuata prin experimente constatative si de intervenție (la nivelul județului Iași și pe zona Moldovei)
6. LABORATOR DE COMUNICARE

Str. Toma Cozma, nr. 3, Iasi; corp D, sala D 218, Șef colectiv: Laurențiu Șoitu

Finalități:

 • dezvoltarea de studii si cercetări, teoretice si aplicative, in domeniul comunicării din diferitele sfere ale vieții comunitare;
 • organizarea unor programe de cercetare implicând specialiști ai catedrei de pedagogie, C.N.A.-ului, psihologi si sociologi, precum si studenți in ani terminali sau masteranzi.

 

Actualizat: 8 iulie 2009
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației