arrow1 Pagină principală arrow1 Cercetare arrow1 Buletinul DPPD  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Buletinul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

Buletinul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

Buletinul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic reprezintă un forum de dezbateri și de informare deschis cadrelor didactice și cercetătorilor, tuturor persoanelor interesate de probleme referitoare la aspecte generale ale domeniului educațional și la formarea formatorilor în special.

Topicele articolelor pot viza:
 • Incursiuni teoretice și reconsiderări ale unor teme care țin de  științele educației, psihologia educației, etc.;
 • Dezbateri asupra unor teme de actualitate cu accent pe chestiuni legate de formarea formatorilor, dar nu limitate la acestea;
 • Studii și cercetări originale legate de educație;
 • Reinterpretări ale unor "teme clasice";
 • Studii de specialitate prezentate la diverse conferințe, care nu au fost publicate anterior decât în rezumat;
 • Recenzii ale unor volume cu relevanță în câmpul tematicii propuse;
 • Rapoarte asupra unor evenimente științifice de larg interes.

Coordonator: Prof. dr. Teodor Cozma

Colectivul redacțional:

Contact: lect. dr. Ciprian Ceobanu  ciprian@uaic.ro

Condiții pentru tehnoredactarea textelor propuse spre publicare
 • oglinda paginii 19Ś13 cm (sus 6 cm; jos 6 cm; stânga 4 cm; dreapta 4 cm);
 • articolele vor fi însoțite de un rezumat în limba engleză și franceză și de cuvinte cheie, redactate cu mărimea de 10 puncte;
 • textul va fi tehnoredactat la un rând, pe foi A4, cu caractere Times New Roman, cu mărimea de 11 puncte;
 • Lucrările nu vor depăși 15 pagini.
 • titlul se va scrie cu majuscule (bold), îngroșate, centrat, cu mărimea de 12 puncte;
 • numele și prenumele autorilor se vor scrie cu majuscule, centrat, cu mărimea de 12 puncte, în ordinea: prenume, nume;
 • textul lucrării va fi compartimentat după dorința autorului, iar subtitlurile vor fi îngroșate (bold), cu caractere de mărimea 11;
 • termenii de specialitate ce provin din alte limbi vor fi redactați cu caractere italice;
 • referirile la figuri și tabele se vor face între paranteze rotunde: (fig. 2), (tab. II);
 • notele de subsol vor avea mărimea 10;
 • referirile la bibliografie, în text, se vor face între paranteze drepte și vor conține doar numele autorului, anul apariției lucrării și pagina sau paginile la care se face referire: [Văideanu, 1986, p. 23];
 • subtitlul BIBLIOGRAFIE va fi scris cu majuscule, îngroșat (bold) și centrat, cu format 11 puncte;
 • referințele bibliografice vor fi scrise în ordine alfabetică, cu format 10 puncte, astfel:
  • pentru carte: Mialaret, G., 1991, Pédagogie générale, P.U.F., Paris.
  • pentru articol din revistă/capitol de carte: Pourtois, J.-P., Desmet, H., 1989, "L'éducation familiale", în Revue française de pédagogie, 88, pp. 69-81.
  • Pentru citarea site-urilor si a surselor web se va trece adresa web completă urmată de textul "consultat de autor la data de..."
 • pentru recenzii, se vor menționa: autorul cărții (prenumele și numele cu majuscule), virgulă, titlul cărții cu litere mici, subliniat, virgulă, editura, locul apariției, anul, numărul de pagini. După un rând liber, textul recenziei va fi dactilografiat la un rând, pe foi A4, cu caractere Times New Roman, cu format 10 puncte.

Responsabilitatea asupra conținutului revine autorului sau, după caz, autorilor lucrărilor publicate.
Lucrările care nu corespund acestor norme vor fi restituite autorilor.
Primirea lucrărilor pentru analiză în vederea publicării în fiecare număr al revistei se va face până la data de 15 mai în fiecare an.

 

Actualizat: 13 martie 2008
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației