arrow1 Pagină principală arrow1 Cercetare arrow1 Analele științifice - Seria Științe ale Educației  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi

Analele Științifice ale  Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Seria Științe ale Educației
ISSN 1453-0775

Français English

Prezentare generală

Analele Științifice ale Universității "Alexandru Ioan Cuza"din Iași, Seria Științe ale Educației constituie un forum pentru cercetări fundamentale și aplicative în domeniul științelor educației, deschis tuturor cercetătorilor interesați de probleme specifice domeniului. Conținutul volumelor acoperă atât aria controverselor teoretice și terminologice care marchează evoluția științelor educației în ultimii ani, cât și direcții actuale de cercetare empirică. Articolele selectate pentru publicare pot viza:

  • Incursiuni teoretice în istoria unor concepte, curente pedagogice ;
  • Dezbaterea unor probleme teoretice de strictă actualitate;
  • Studii (cercetări) originale;
  • Studii de specialitate prezentate la diverse conferințe, care nu au fost publicate anterior decât în rezumat;
  • Recenzii/studii care sunt lucrări bine documentate, critice, arătând un punct de vedere;
  • Rapoarte asupra unor evenimente științifice de larg interes pentru cercetătorii domeniului.

Colectivul redacțional

Redactor-șef:

 • Teodor Cozma, Prof. univ. dr., Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași

 

Secretar de redacție:

Redactori:

 • Carmen Crețu, Prof. univ. dr., Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași
 • Constantin Cucoș, Prof. univ. dr., Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași
 • Alois Gherguț, Prof. univ. dr., Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași
 • Thierry Karsenti, Prof. univ. dr., Director al Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE)
 • Yves Lenoir, Prof. univ. dr., Universite de Sherbrooke, Canada, Președinte al Association mondiale de sciences de l'education (AMSE), Canada
 • Mariana Momanu, Conf. univ. dr., Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași
 • Constantin Petrovici, Conf. univ. dr., Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași
 • Anatoli Rakhkochkine, Prof. univ. dr., Hildesheim University, Germania

Indexări

Aspecte etice ale procesului de publicare

Revista noastră se angajează să susțină cele mai înalte standarde de etică în procesul de publicare. În consecință, colectivul redacțional subliniază faptul că fiecare articol trebuie să fie o reflectare a calității muncii autorilor, iar prevenirea practicilor inadecvate de publicare constituie în primul rând responsabilitatea fiecărui autor. Autorii care trimit articole originale pentru publicare își asumă faptul că întregul conținut al lucrării reprezintă contribuția lor, nu a fost copiat sau plagiat în parte sau în totalitate. În plus, autorii furnizează detalii exacte cu privire la cercetare, pentru a ilustra importanța obiectivelor propuse pentru domeniul științific vizat de către revista noastră. De asemenea, informează colectivul redacțional în legătură cu orice potențiale conflicte de interese și beneficii parțiale asociate cu munca lor.

Colectivul de redacție, se angajează să asigure un proces de recenzare corect și obiectiv, să prevină orice potențiale conflicte de interese între recenzenți și autorii articolelor transmise spre publicare.

Principiile de etică în procesul de publicare asumate de către revista noastră sunt concordante cu recomandările și sugestiile COPE - Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org/).

Procedura de selecție a lucrărilor

Lucrările sunt selectate printr-o procedură de analiză transparentă de către cel puțin doi membri ai colectivului redacțional, prin raportare la standarde ce vizează acuratețea științifică și logica limbajului educațional. În cazul în care membrii colectivului redacțional consideră necesară consultarea unui alt specialist, se solicită al treilea punct de vedere asupra lucrării.

În cazul în care sunt considerate necesare ajustări, redimensionări ale conținutului lucrării, autorii primesc articolul însoțit de recomandări. Lucrările vor fi publicate numai după refacerea lor în acord cu recomandările recenzorilor. Autorii au la dispoziție maximum trei săptămâni pentru revizuirea articolelor.

Autorii sunt înștiințați cu privire la acceptarea sau neacceptarea spre publicare a articolelor până la data de 15 iunie a anului în curs.

INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

Pentru a asigura tipărirea volumului într-o grafică unitară, toate lucrările vor fi expediate, în formă electronică, pe adresa redacției noastre (Analele de Stiinte ale Educatiei, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Str. Toma Cozma nr.3, Iași, anse@psih.uaic.ro) respectând următoarele cerințe:

 • oglinda paginii 19×13 cm (sus 6 cm; jos 6 cm; stânga 4 cm; dreapta 4 cm);
 • articolele vor fi însoțite de un rezumat de cel mult 200 de caractere și de cuvinte cheie (maxim 5), redactate în limba engleză sau  franceză, cu caractere Times New Roman, justify, având mărimea de 10 puncte;
 • textul articolului va fi prezentat integral în limba engleză sau franceză;
 • dimensiunea textului va fi de max. 12 pagini, inclusiv rezumatele și bibliografia;
 • textul va fi tehnoredactat la un rând, pe foi A4, cu caractere Times New Roman, justify,cu mărimea de 11 puncte;
 • titlul se va scrie cu litere mari, îngroșate, centrat, cu mărimea de 12 puncte;
 • numele și prenumele autorilor se vor scrie după un rând cu majuscule, centrat, cu mărimea de 12 puncte, în ordinea: prenume, nume; cu privire la autori, se vor specifica funcția/poziția și apartenența instituțională și adresa e-mail (acestea din urmă prin notă de subsol);
 • textul lucrării va fi compartimentat după dorința autorului, iar subtitlurile vor fi îngroșate, centrate, cu caractere de mărimea 11; înainte și după subtitluri se va lăsa un rând liber.
 • termenii de specialitate care provin din alte limbi vor fi redactați cu caractere italice;
 • figurile/graficele și tabelele vor fi inserate în text de către autor, vor fi numerotate și vor avea fiecare un titlu trecut dedesubt;
 • referirile la figuri și tabele se vor face între paranteze rotunde: (fig. 2), (tab. II);
 • notele de subsol vor avea mărimea 10;
 • referirile la bibliografie, în text, se vor face între paranteze drepte și vor conține doar numele autorului, anul apariției lucrării și pagina sau paginile la care se face referire: [Văideanu, 1986, p. 23];
 • subtitlul BIBLIOGRAFIE va fi scris cu majuscule, îngroșat și centrat, cu format 11 puncte;
 • referințele bibliografice vor fi scrise în ordine alfabetică, cu format 10 puncte, astfel:
 • pentru carte: Mialaret, G., 1991, Pédagogie générale, P.U.F., Paris.
 • pentru articol din revistă/capitol de carte: Pourtois, J.-P., Desmet, H., 1989, "L'éducation familiale", în Revue française de pédagogie, 88, pp. 69-81.
 • pentru recenzii, se vor menționa: autorul cărții (prenumele și numele cu majuscule), virgulă, titlul cărții cu litere mici, subliniat, virgulă, editura, locul apariției, anul, numărul de pagini. După un rând liber, textul recenziei va fi dactilografiat la un rând, pe foi A4, cu caractere Times New Roman, cu format 10 puncte.

Responsabilitatea asupra conținutului revine autorului sau, după caz, autorilor lucrărilor publicate.

Lucrările care nu corespund acestor norme vor fi restituite autorilor.

VOLUMUL ESTE EDITAT ANUAL. PRIMIREA LUCRARILOR PENTRU ANALIZA IN VEDEREA PUBLICARII IN FIECARE NUMAR AL REVISTEI SE VA FACE PANA LA DATA DE 15 MAI IN FIECARE AN.

Autorii pot solicita unul sau mai multe exemplare, contra cost, care va/vor fi expediate prin postă, cu plata prin ramburs.

Arhivă (rezumate/extrase/full text)

Analele Științifice ale  Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Seria Științe ale Educației:

 

Actualizat: 17 mai 2017
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației