arrow1 Pagină principală arrow1 Programe de studii arrow1 Variantele traseului academic  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Specializări principale și complementare

Precizări privind variantele traseului academic individual

Un domeniu de licență cuprinde una sau mai multe specializări universitare, pentru care ai optat din momentul admiterii (specializările Psihologie și Pedagogia învățământului primar și preșcolar) sau vei opta la finele semestrului I din anul I de studiu (specializările Pedagogie și Psihopedagogie specială).
Aceste specializări, pentru care ai optat, se numesc specializări principale. În același timp, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" îți dă posibilitatea să alegi o specializare complementară care poate aparține oricărui domeniu de licență din cele 15 facultăți ale Universității noastre. Alegerea specializării complementare se poate face fie la sfârșitul semestrului I, fie la sfârșitul semestrului II din anul I de studiu sau, cel mai târziu, la sfârșitul semestrului IV (conform Articolului 11 din Regulamentul de Activitate Didactică).

Exemplu (adaptare după Ghidul candidatului, coord. Prof.dr. Luminița Iacob)

Pentru a înțelege mai bine cum se poate pune în practică individualizarea traseului academic, vă facem cunoștință cu Mihai, unul dintre colegii voștri, care a fost admis la Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Această facultate are două domenii de licență:

 1. Psihologie;
 2. Științe ale Educației.

Mihai a fost admis pe domeniul Științe ale Educației.
Pe 1 octombrie 2007 Mihai a început anul I și va studia 6 discipline în semestrul I  conform planului de învățământ.
La sfârșitul semestrului 1 Mihai este repartizat la specializarea Pedagogie - în funcție de medie și de opțiune. Dacă Mihai se hotărăște să rămână doar cu specializarea Pedagogie, în semestrele 2-6 va studia disciplinele incluse în planul de învățământ (câte 6 discipline pe semestru) ce definesc unica specializare aleasă de el.
Tot la finele semestrului 1 din anul I de studiu, pe lângă specializarea principală - Pedagogie - Mihai poate alege o a doua specializare, complementară.

Care pot fi opțiunile lui Mihai?

 1. 1. Să aleagă specializarea complementară din același domeniu de licență (Științe ale Educației), adică Psihopedagogie Specială. În acest caz, Mihai va avea specializarea principală Pedagogie și specializarea complementară Psihopedagogie Specială, ambele din același domeniu de licență, din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației.
 2. 2. Să opteze pentru specializarea complementară dintr-un alt domeniu de licență tot din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, respectiv domeniul Psihologie, specializarea Psihologie. Astfel, Mihai va avea specializarea principală Pedagogie și specializarea complementară Psihologie, ambele din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, dar din domenii diferite de licență.
 3. 3. Să aleagă specializarea complementară din oricare alt domeniu de licență, din cadrul celorlalte 14 facultăți ale Universității "Alexandru Ioan Cuza". De exemplu, Mihai ar putea opta să urmeze specializarea Administrație Publică, din domeniul de licență Științe Administrative, din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor. În acest caz Mihai va avea specializarea principală Pedagogie, iar specializarea complementară Administrație Publică. Această posibilitate este oferită doar de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".

Anul separării concrete a traseului complementar de cel principal este anul al III-lea, adică în anul I și II se urmează cursurile obligatorii din planul de învățământ al specializării principale iar în anul al III-lea veți urma specializarea complementară parcurgând disciplinele oferite de aceasta.

Atenție!!! Încă din semestrul 1 al anului I de studii, trebuie să se hotărască dacă dorește să lucreze în învățământul primar sau gimnazial și atunci va trebui să urmeze cursurile modulului pedagogic (I) care oferă un pachet de discipline însumând 30 de credite.
Pentru a profesa în învățământul liceal, după finalizarea ciclului I de studii și a modulului pedagogic (I), Mihai trebuie să finalizeze și ciclul de studii universitare de master și un alt modul pedagogic (II), cu alte 30 de credite.

Precizări privind disciplinele obligatorii pentru 120 de credite din facultate

Disciplinele obligatorii pentru obținerea specializării principale (cea care va fi înscrisă pe diploma de licență) sunt disciplinele incluse în planul de învățământ în anul I și II de studiu (în total obțineți 120 de credite).
Pentru obținerea specializării complementare, în anul al III-lea de studiu va trebui să părăsiți disciplinele specializării principale și să parcurgeți disciplinele oferite pentru traseul complementar din specializarea aleasă. În anul III veți funcționa ca student după orarul și cerințele academice ale facultății de la care ați ales specializarea complementară.

De exemplu, dacă specializarea principală este Psihologie și doriți să urmați o specializare complementară din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (F.E.A.A.), în anul I și II parcurgeți toate disciplinele oferite prin planul de învățământ al specializării principale iar în anul al III-lea veți urma 12 discipline oferite pentru traseul complementar de F.E.A.A.

Criteriile facultății utilizate în traseul academic

 • Repartizarea studenților pentru una dintre cele două specializări din cadrul domeniului Științe ale Educației (Pedagogie, Psihopedagogie specială) se va face la finele semestrului 1 din anul I de studiu în funcție de medie și opțiune, în limita locurilor disponibile la fiecare specializare.
 • Alegerea unei specializări complementare din interiorul facultății sau de la alte facultăți ale Universității "Alexandru Ioan Cuza" se va face tot la finele semestrului 1 al anului I de studiu. Cei care aleg o specializare complementară trebuie să parcurgă disciplinele obligatorii pentru 120 de credite de la specializarea principală (disciplinele din anul I și II de studiu).
 • Pentru obținerea specializării complementare trebuie alese 12 discipline (60 credite) din Lista de discipline complementare oferite de fiecare specializare, din facultate sau de la celelalte facultăți.
 • Alegerea disciplinelor din pachetele opționale sau a modulelor opționale se va face la sfârșitul semestrului II (luna mai) al anului anterior parcurgerii acestor discipline. De exemplu: la specializarea Psihologie, alegerea disciplinelor opționale din anul al II-lea (sem. I și II) se va face în anul I, semestrul II, luna mai.

Disciplinele oferite de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației pentru traseul complementar

 

Actualizat: 22 octombrie 2007
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației